Udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach naukowych

Szkolenia

 • 04.04.2019 r.„Inteligentne wskaźniki. Potrzeba normalizacji ilości cytowań”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.
 • 03.04.2019 r.Gdzie publikować: Zrozumieć Journal Impact Factor, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.
 • 14.03.2019 r.Publons – Jak docenić proces recenzji naukowych, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.
 • 13.03.2019 r.„Web of Science: EndNote – jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.
 • 05.10.2018 r.„Styl Myślenia Naukowca – jaki styl poznawczy determinuje sposób myślenia, decydowania, komunikowania się, czy rozwiązywania sytuacji problemowych”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • 01.06.2017 r. „Essential Science Indicators na platformie InCites”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.
 • 01.06.2017 r.„Web of Science – personalizacja”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.
 • 30.05.2017 r.„Web of Science – baza patentów Derwent Innovations Index”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.
 • 23.02.2016 r.„Badania naukowe: Recenzje prac naukowych – procedury, praktyka, kontrowersje”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa.
 • 18-19.09.2012 r. „Mobbing w środowisku pracy (z uwzględnieniem specyfiki szkoły wyższej)”, Uniwersyteckie Centrum Edukacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • 01-04.02.2011 r. – „ARIS Business Designer & Architect”, Software AG Poland, Poznań.
 • 15-30.06.2007 r.„Kurs pedagogiczny dla młodej kadry naukowej”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Warsztaty

 • 12-13.04.2018 r. – III Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo. Przeprowadzenie warsztatów dot. eye-trackingu oraz realizacja eksperymentu pt.: „Labirynt” (autorki eksperymentu: studentki Natalia Butrym i Wiktoria Sękowska, nadzór merytoryczny oraz przeprowadzenie eksperymentu dr Agata Wawrzyniak i dr Barbara Wąsikowska, Uniwersytet Szczeciński).
 • 6-09.04.2016 r. – I Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2016”, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo.
 • 29.05.2014 r. „Warsztaty EEG oraz eye-trackingu”, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • 11-13.12.2013 r. – Warsztaty „How to acquire neurophysiological signals for Neuromarketing research”, „BrainSigns – a neuroscience company University of Rome „Sapienza”, Laboratorium Neuronauki Poznawczej (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin.
 • 27-28.11.2013 r. – Międzynarodowe Warsztaty „Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki”, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 08.06.2010 r.„System controllingu w organizacji IT”, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Szczecin.

Seminaria

 • 16.05.2018 r.„Seminarium naukowe nt. Wzrok w sporcie” (w programie prezentacja badań funkcji okulomotorycznych przy użyciu mobilnego systemu eye trackingowego), Uniwersytet Szczeciński, Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, Szczecin.
 • 26-27.09.2016 r.„Seminarium dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora habilitowanego”, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wrocław.