O mnie

dr Agata Wawrzyniak

Od ponad 20 lat jestem związana z Uniwersytetem Szczecińskim (w latach 1994-1999 studiowałam na kierunku Informatyka i Ekonometria, pracę magisterską obroniłam w 1999 r.). Od października 2000 roku do października 2019 roku pracowałam w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Od października 2019 roku pracuję w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2007 r. uzyskałam stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki.

dr Agata Wawrzyniak: ORCID-ID 0000-0001-8343-0791

Agata Wawrzyniak – CV naukowe

Certified Publons Academy Peer Reviewer

Agata Wawrzyniak – Sylwetka promotora