O mnie

dr Agata Wawrzyniak

Od ponad 20 lat jestem związana z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego (w latach 1994-1999 studiowałam na kierunku Informatyka i Ekonometria, pracę magisterską obroniłam w 1999 r.). Od 2000 roku pracuję w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu.  W 2007 r. uzyskałam stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Społeczeństwa Informacyjnego.

Agata Wawrzyniak – CV naukowe