Udział w konferencjach

Rok 2019

 1. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach – czy komputery trafiły tylko „pod strzechy” ?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 17 maja 2019 r.

Rok 2018

 1. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego pt. „Nowe trendy w Kognitywistyce”, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 19-21 września 2018 r.
 2. XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, Poznań, 17-19 września 2018 r.
 3. Handel we współczesnej gospodarce IV, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Marketingu oraz Katedra Logistyki i Transportu, Poznań, 4-5 czerwca 2018 r.
 4. III Konferencja Strefa Młodego Naukowca pt. „Strategie budowania świadomości i edukacji konsumentów”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, Poznań, 30 maja 2018 r.
 5. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 18 maja 2018 r.
 6. VII Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu, „Mózg pod presją współczesności – technologie – pomoc czy zagrożenie?”, Instytut Psychologii Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 7 kwietnia 2018 r.

Rok 2017

 1. „Shopper Brain Conference”, Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA), Amsterdam, 5-6 października 2017 r.
 2. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek. Redefinicje, im. Profesor Zofii Kędzior”, Katedra Rynku i  Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 18-20 września 2017 r.
 3. VI Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Młody mózg we współczesnym świecie”Instytut Psychologii Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 8 kwietnia 2017 r.

Rok 2016

 1. II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Szczecin, 30 listopada – 1 grudnia 2016 r.
 2. „Innowacje na rynku produktów żywnościowych. Konsument – Trendy – Strategie”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 24 listopada 2016 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności”, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań, 18 listopada 2016 r.
 4. „Gospodarka przestrzenna – miasto Poznań. Wymiana myśli: nauka-praktyka”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Urząd Miejski w Poznaniu, Poznań, 17 października 2016 r.
 5. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne i Uniwersytet Białymstoku, Białystok, 22-24 września 2016 r.
 6. Szkoła Letnia Zarządzania 2016, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kudowa Zdrój, 8-10 czerwca 2016 r.
 7. 12th NeuroPsychoEconomics Conference „Back to Bonn: The Role of  Neurophysiology and Behavior in Judgment and Decision Making”, Center For Economics & Neuroscience of the University of Bonn, Bonn, 2-3 czerwca 2016 r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo Inteligentne”, Szkoła Główna Handlowa, Kazimierz Dolny, 11-13 maja 2016 r.
 9. „Agile-Commerce. You space, My space, Our space”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 6-7 maja 2016 r.
 10. V Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Mózg pod presją współczesności”, Instytut Psychologii (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 9 kwietnia 2016 r.
 11. IV Kongres o Zarządzaniu „Inspiracje i innowacyjność nauk o zarządzaniu”, TNOiK, Warszawa, 31 marca 2016 – 1 kwietnia 2016 r.

Rok 2015

 1. „Wyzwania Rynku z Perspektywy Firmy i Konsumenta”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 21-22 września 2015 r.
 2. „Computational Methods in Experimental Economics”, Międzyzdroje, 17-19 września 2015 r.
 3. „International Conference on Marketing Management – MM2015”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 18-19 czerwca 2015 r.
 4. „III Polska Konferencja Eyetrackingowa”, Neuro Device Group,  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy , SensoMotoric Instruments, Warszawa, 5-6 marca 2015 r.

Rok 2014

 1. IX edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poznań, 24 września 2014 r.
 2. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 25-27 września 2014 r.
 3. II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Neuromania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 30 maja 2014 – 1 czerwca 2014 r.
 4. III Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Mózg – Współczesność – Kontrowersje”, Instytut Psychologii (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 12 kwietnia 2014 r.

Rok 2013

 1. VIII edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin, 18-20 września 2013 r.
 2. „International Conference on Marketing Management – MM2013”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 5 czerwca 2015 r.
 3. I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Neuromania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 25-26 maja 2013 r.
 4. II Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Mózg – Współczesność – Kontrowersje”, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 20 kwietnia 2013 r.

Rok 2012

 1. Konferencja Naukowa „Informatyka@Przyszłości”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, IFS Poland sp. z o.o., Warszawa, 15 listopada 2012 r.
 2. VII edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje, 20-22 września 2012 r.
 3. XV konferencja „Zachowania Konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością”, Katedra Marketingu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje, 14-15 maja 2012 r.

Rok 2011

 1. VI edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje, 22-24 września 2011 r.
 2. XIV konferencja Zachowania Konsumenckie. Stan, uwarunkowania, tendencje, Katedra Marketingu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo, 22-24 maja 2011 r.

Rok 2010

 1. V Konferencja z cyklu „Information Systems in Management – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 22 października 2010 r.
 2. Konferencja „Badania Operacyjne i Systemowe – BOS 2010, Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS),  Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 20-22 września 2010 r.
 3. V edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje, 23-25 września 2010 r.

Rok 2007

 1. II edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Świnoujście, 13-15 września 2007 r.
 2. VIII Konferencja „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2007”, Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 28-29 czerwca 2007 r.