Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2018/2019
SEMESTR ZIMOWY
27-28.09.2018 Dzień adaptacyjny dla studentów I roku I i II st. studiów stacjonarnych WNEiZ US
04.10.2018 Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim
01.10.2018 – 30.01.2019 Zajęcia dydaktyczne
24.12.2018 – 05.01.2019 Przerwa świąteczna
31.01.2019 – 13.02.2019 Sesja egzaminacyjna
14.02.2019 – 20.02.2019 Przerwa międzysemestralna
21.02.2019 – 27.02.2019 Zimowa sesja poprawkowa
Dni rektorskie:
04.10.2019
02.11.2019
Zajęcia zamienne:
28,29.01.2019 Zajęcia czwartkowe
30.01.2019 Zajęcia piątkowe
Termin składania indeksów przez studentów mija 28-02-2019 r.
SEMESTR LETNI
01.03.2019 – 27.06.2019 Zajęcia dydaktyczne
19.04.2019 – 24.04.2019 Przerwa świąteczna
28.06.2019 – 11.07.2019 Sesja egzaminacyjna
12.09.2019 – 24.09.2019 Sesja poprawkowa
Dni rektorskie:
02.05.2019, 23.05.2019, 21.06.2019
23.05.2019 Dzień Sportu (data może ulec zmianie)
Zajęcia zamienne:
24.06.2019 Zajęcia środowe
25.06.2019 Zajęcia czwartkowe
26.06.2019 Zajęcia piątkowe
Zaliczenie roku akademickiego (ostateczny termin złożenia indeksów) 25-09-2019 r.
Rok akademicki 2017/2018
SEMESTR ZIMOWY
28-29.09.2017 Dzień adaptacyjny dla studentów I roku I i II st. studiów stacjonarnych WNEiZ US
30.09.2017 Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Szczecińskim
02.10.2017 – 30.01.2018 Zajęcia dydaktyczne
24.12.2017 – 07.01.2018 Przerwa świąteczna
31.01.2018 – 13.02.2018 Sesja egzaminacyjna
14.02.2018 – 20.02.2018 Przerwa międzysemestralna
21.02.2018- 27.02.2018 Zimowa sesja poprawkowa
Dni rektorskie:
02.11.2017
Zajęcia zamienne:
29.01.2018 Zajęcia środowe
30.01.2018 Zajęcia czwartkowe
Termin składania indeksów przez studentów mija 28-02-2018 r.
SEMESTR LETNI
01.03.2018 – 28.06.2018 Zajęcia dydaktyczne
30.03.2018 – 04.04.2018 Przerwa świąteczna
29.06.2018 – 12.07.2018 Sesja egzaminacyjna
13.09.2018 – 25.09.2018 Sesja poprawkowa
Dni rektorskie:
30.04.2018
02.06.2018
 04.06.2018
 24.06.2018
24.05.2018  Dzień Sportu (data może ulec zmianie)
Zaliczenie roku akademickiego (ostateczny termin złożenia indeksów) 26-09-2018 r.