Nagrody i wyróżnienia

  • List gratulacyjny AW124 lipca 2017 r.Medal Komisji Edukacji Narodowej  (medal nadany przez Ministra Edukacji Narodowej)
  • 7 sierpnia 2012 r.Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (odznaczenie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
  • 14 października 2008 r.List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego za wyróżnioną pracę doktorską
  • 6 grudnia 2007 r. – uchwała Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej pt. ,,Analiza rynku usług informatycznych w obsłudze jednostek samorządowych”