1. Wykłady i ćwiczenia na studiach licencjackich i magisterskich (wybrane)

 • na kierunkach Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie i Inżynieria produkcji: Algorytmy i struktury danych, E-biznes, Ekonomika technologii informacyjnych, Informatyka ekonomiczna, Modelowanie i symulacja procesów biznesowych, Symulacja komputerowa systemów, Technologie informacyjne
 • na kierunku Economics and IT Applications: Computer aided modeling and simulation, Databases in economic applications, E-marketing, Information technologies, Outsourcing IT
 • na kierunku Kognitywistyka Komunikacji: Modelowanie i symulacja procesów poznawczych i komunikacyjnych, Prowadzenie firmy IT, Własny projekt badawczy z neuronauki poznawczej

2. Prace licencjackie (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, r. ak. 2017/2018)

 • Reklama jako jeden z głównych czynników determinujących decyzje zakupowe konsumentów
 • Identyfikacja różnic w postrzeganiu materiałów reklamowych przez kobiety i mężczyzn
 • Organizacja przestrzeni sklepowej jako element komunikacji z klientem
 • Rola metafor w komunikacji marketingowej
 • Strach jako skuteczny mechanizm oddziaływania na odbiorców reklamy społecznej
 • Wizerunek dziecka w reklamie i jego wpływ na emocje osób dorosłych
 • Gry komputerowe jako środek terapii dla osób chorych na autyzm
 • Osobowość a preferencje dotyczące wyboru roli w grach sieciowych
 • Jawne i ukryte motywy podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież

3. Promotorstwo pomocnicze prac doktorskich

Fatimah Mohammed Furaiji – „Application of Multi-Agent Based Simulation in Consumer Behaviour Modelling” (Zastosowanie symulacji wieloagentowej w modelowaniu zachowania konsumentów), data nadania stopnia: 26 kwietnia 2018 r.,  promotor: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, promotor pomocniczy: dr Agata Wawrzyniak, recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ­ ­­ dr hab. inż. Jan Studziński (Polska Akademia Nauk)

4. Opieka naukowa

Opiekun Koła Naukowego Informatyki BIOS