Działalność dydaktyczna

aw1

Zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach: Informatyka i ekonometria, Analityka gospodarcza, Economics and IT Applications (kierunek w całości w języku angielskim) Ekonomia, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie i marketing, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość. Wymienione kierunki studiów prowadzone są Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Oprócz tego prowadziłam zajęcia dydaktyczne na kierunku Ekonomia (Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.) i Prawo (Wydział Prawa i Administracji).  Od dwóch lat współpracuję także z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego – zajęcia na kierunkach Kognitywistyka komunikacji oraz Management instytucji publicznych i PR.

Wykładane przedmioty (ostatnie 3 lata): Computer aided modelling and simulation (przedmiot w jęz. angielskim), Modelowanie i symulacja procesów biznesowych, Symulacja komputerowa systemów, Symulacja procesów biznesowych, Databases in economic applications (przedmiot w jęz. angielskim), Ekonomika technologii informacyjnych, Technologie informacyjne, Information technologies (przedmiot w jęz. angielskim), Outsourcing IT (przedmiot w jęz. angielskim), Algorytmy i struktury danych.

Prowadzenie seminariów dyplomowych licencjackich na kierunku Kognitywistyka komunikacji (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego).

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Controlling (przedmiot: Systemy informatyczne w controllingu) w latach 2010-2012.

Współpraca z Uczelniami w latach 2000-2015: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Do znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej zaliczam aktywną formę prowadzenia zająć dydaktycznych oraz nowatorstwo prowadzonych wykładów, polegające na prezentowaniu własnych koncepcji dotyczących omawianych problemów.

Potwierdzeniem osiągnięć w zakresie kształcenia młodych pracowników naukowych jest pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Fatimah Furaiji. Praca doktorska pt. „Application of Multi-Agent Based Simulation in Consumer Behaviour Modeling” została obroniona w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Od 1 października 2018 r. jestem opiekunem Koła Naukowego Informatyki BIOS.