Działalność dydaktyczna

aw1

Zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach: Informatyka i ekonometria,  Informatyka w biznesie, Economics and IT Applications oraz International Economics (dwa ostatnie kierunki w całości w języku angielskim). Wymienione kierunki studiów prowadzone są na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Od wielu lat współpracuję także z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego – zajęcia na kierunku Kognitywistyka komunikacji.

Wykładane przedmioty (ostatnie 5 lat): Computer aided modeling and simulation, Databases in economic applications, Digital marketing innovation,  Information technologies, IT tools in marketing (wymienione przedmioty są prowadzone w jęz. angielskim), Laboratorium kognitywistyczne, Modelowanie i symulacja procesów poznawczych i komunikacyjnych, Prowadzenie firmy IT, Technologie agenckie w kreowaniu produktów zintegrowanych, Techniki twórczego rozwiązywania problemów gospodarczych, Technologie informacyjne, Własny projekt badawczy z neuronauki poznawczej.

Prowadzenie seminariów dyplomowych licencjackich i magisterskich na kierunkach: Economics and IT Applications, Informatyka i Ekonometria (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz Kognitywistyka komunikacji (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego). Agata Wawrzyniak – Sylwetka promotora

Wcześniej wykładałam także na innych kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim, były to m.in.:  Analityka gospodarcza, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Management instytucji publicznych i PR, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie oraz Zarządzanie i marketing. Oprócz tego prowadziłam zajęcia dydaktyczne na kierunku Ekonomia (Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.) i Prawo (Wydział Prawa i Administracji).  Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Controlling (przedmiot: Systemy informatyczne w controllingu) w latach 2010-2012.

Współpraca z Uczelniami w latach 2000-2015: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Do znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej zaliczam aktywną formę prowadzenia zająć dydaktycznych oraz nowatorstwo prowadzonych wykładów, polegające na prezentowaniu własnych koncepcji dotyczących omawianych problemów.

Potwierdzeniem osiągnięć w zakresie kształcenia młodych pracowników naukowych jest pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Fatimah Furaiji. Praca doktorska pt. „Application of Multi-Agent Based Simulation in Consumer Behaviour Modeling” została obroniona w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Od 1 października 2018 r. jestem opiekunem Koła Naukowego Technologii Informacyjnych.