Członkostwo w towarzystwach naukowych

  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (członek od 2017 r.)
  • Association for NeuroPsychoEconomics (członek od 1 kwietnia 2016 r.)
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) (członek od 20 października 2015 r.)
  • Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne (członek od 2015 r.), Wiceprezes Zarządu (funkcja sprawowana w kadencji 2021-2023 oraz 2023-2025), Członek Zarządu (funkcja sprawowana w kadencji 2016-2018 oraz 2018-2020), Skarbnik (od 08.03.2017 do 03.12.2020)
  • Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki (członek od 2014 r.), Prezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (od 05.06.2019 r.), Członek Komisji Rewizyjnej (funkcja sprawowana od 06.05.2014 r. do 05.06.2019)
  • Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (członek od 2010 r.)
  • Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) (członek od 1998 r.), Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału PTI (funkcja sprawowana w kadencji 2017-2020 oraz 2020-2023), Członek Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału PTI (funkcja sprawowana w kadencji 2014-2017)