Członkostwo w towarzystwach naukowych

  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (członek od 2017 r.)
  • Association for NeuroPsychoEconomics (członek od 1 kwietnia 2016 r.)
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) (członek od 20 października 2015 r.)
  • Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne (członek od 2015 r.), Członek Zarządu (funkcja sprawowana w kadencji 2016-2018 oraz 2018-2020), Skarbnik (od 08.03.2017)
  • Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki (członek od 2014 r.), Prezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (od 05.06.2019 r.), Członek Komisji Rewizyjnej (funkcja sprawowana od 06.05.2014 r. do 05.06.2019).
  • Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (członek od 2010 r.)
  • Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) (członek od 1998 r.), Członek Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału PTI (funkcja sprawowana od 20.03.2014), Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału PTI (od 26.04.2017)