Staże naukowe

Staże zagraniczne

  •  Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”, Rzym, Włochy (od 01.02.2013 r. do 01.03.2013 r.)

Staże krajowe

  •  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, Poznań (od 30.09.2016 r. do 31.10.2016 r.).