Popularyzacja nauki

Wystąpienia

 • 29.09.2018 r. – prelekcja pt. „Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł”, Europejska Noc Naukowców 2018, Szczecin.
 • 13.04.2018 r. – prelekcja pt. „Eye tracking – uwag technicznych kilka”, III Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”,  Pobierowo.
 • 21.03.2018  r. – udział w panelu dyskusyjnym „Płeć, biologia i kultura” zorganizowanym z okazji Dnia Kognitywistyki. Organizator: Uniwersytet Szczeciński oraz Koło naukowe „Kognikacja”. Miejsce: Trafostacja Sztuki w Szczecinie.
 • 30.03.2017 r. – prelekcja pt. „Wykorzystanie metod neuronauki poznawczej w badaniu wpływu komunikacji marketingowej na zachowania konsumentów” wygłoszona na otwartym seminarium z cyklu „Poznanie i komunikacja” odbywającym się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 11.03.2017 r. – wykłady połączone z ćwiczeniami warsztatowymi dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: „Wykorzystanie nowoczesnych metod badań neuronauki poznawczej w eksploracji zachowań konsumenckich”, Poznań.
 • 09.12.2016 r. – prelekcja dla Studentów Koła Kognitywistyki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Metody i techniki neuronauki poznawczej w naukach o poznaniu i komunikacji”, Szczecin.
 • 09.11.2015 r. –  prelekcja  dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie pt. „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie”, Szczecin.
 • 27.03.2015 r. – prelekcja  dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie pt. „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie”, Szczecin.
 • 08.12.2014 r. – prelekcja  dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie pt. „Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie”, Szczecin.
 • 22.09.2014 r. – Udział w XIV Festiwalu Nauki Województwa Zachodniopomorskiego, prelekcja i przeprowadzenie warsztatów pt. „Zobaczyć mózg klienta – zastosowanie technik neurobiologii w marketingu”, Szczecin.

Udział w komisjach konkursowych

 • 28.01.2021 r. – VI Krajowa Konferencja Naukowa Strefa Młodego Naukowca 2021 pt.: „Komunikacja marketingowa a osoby z niepełnosprawnościami – problemy i propozycje ich rozwiązania”, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (w roli eksperta oceniającego referaty i wystąpienia), Poznań.
 • 10.06.2020 r. – V Krajowa Konferencja Naukowa Strefa Młodego Naukowca 2020 pt.: „Konsumenci niepełnosprawni – nowe wyzwania dla rynku i marketingu”, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (w roli eksperta oceniającego referaty i wystąpienia), Poznań.
 • 30.05.2018 r. – III Krajowa Konferencja Strefa Młodego Naukowca 2018, Konkurs na najlepszy projekt „Strategie budowania świadomości i edukacji konsumentów”, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, Poznań.
 • 18.05.2018 r. – XXI Ogólnopolska Konferencja z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Konkurs na najlepsze prace z obszaru społeczeństwa informacyjnego, organizator: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin.

Wywiady

 • „Działaj na podświadomość! Jak zaprojektować opakowanie, które się sprzedaje”, Pet Market, nr 6 (69) grudzień 2016 – styczeń 2017.