Wystąpienia

Rok 2022

 • 08.12.2022 r.„Eye tracking – czyli jak skutecznie badać infografiki” – wykład połączony z warsztatami w ramach Dnia Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 07.12.2022 r.„Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w ekonomii”, wykład i warsztaty w ramach Dni otwartych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.
 • 17.09.2022 r. – udział w debacie naukowej pt. „Psychologia w naukach społecznych w Polsce” jako ekspert z dziedziny ekonomia, I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja LSI pt: „Interdyscyplinarne ujęcie psychologii” (16-18.09.2022).
 • 06.05.2022 r.„Neurobiologiczne metody i techniki stosowane w ekonomii”, warsztaty w ramach szkolenia przeprowadzonego dla pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 05.05.2022 r.„Neurobiologiczne metody i techniki stosowane w ekonomii”, wykład w ramach szkolenia przeprowadzonego dla pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 06.04.2022 r.„Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w ekonomii”, wykład w ramach Dni otwartych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Rok 2020

 • 04.12.2020 r.„Sztuczna inteligencja w działaniach marketingowych. Czym jest i jak ją wykorzystać?”, XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Sztuczna inteligencja w społeczeństwie i gospodarce. Jak wykorzystać eksabajty danych?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin.

Rok 2019

 • 17.05.2019 r. „Grupa badawcza Cognition & Communication Research Group (CCRG)” –  prezentacja grupy badawczej na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, PSI 2019 pt.: Społeczeństwo informacyjne w liczbach – czy komputery trafiły tylko „pod strzechy” ?, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin.

Rok 2018

 • 19.09.2018 r. „Grupa badawcza Cognition & Communication Research Group (CCRG)” – poster przygotowany wspólnie z dr B. Wąsikowską i dr hab. M. Witkiem, prof. US, XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Nowe trendy w Kognitywistyce, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 18.09.2018 r. „Wieloagentowy model symulacyjny zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych”, XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, Poznań.
 • 18.05.2018 r. „Informatyka afektywna”, XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin.
 • 13.04.2018 r.„Eye tracking – uwag technicznych kilka”, wystąpienie w charakterze gościa specjalnego na III Studencko-Doktoranckich Warsztatach z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018” w Pobierowie. W drugiej części wystąpienia miała miejsce również prezentacja wyników eksperymentu z pt.: „Labirynt” realizowanego w ramach przeprowadzonych warsztatów dot. eye trackingu, które odbyły się 12.04.2018 (autorki eksperymentu: studentki Natalia Butrym i Wiktoria Sękowska, nadzór merytoryczny oraz przeprowadzenie eksperymentu dr Agata Wawrzyniak i dr Barbara Wąsikowska). Organizator: Uniwersytet Szczeciński oraz Koło naukowe „Kognikacja”.
 • 21.03.2018 r. „Płeć, biologia i kultura” – udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym z okazji Dnia Kognitywistyki. Organizator: Uniwersytet Szczeciński oraz Koło naukowe „Kognikacja”. Miejsce: Trafostacja Sztuki w Szczecinie.

Rok 2017

 • 08.06.2017 r. Prezentacja działalności naukowej (lata 2014-2017), Zebranie naukowe Instytutu Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin.
 • 02.06.2017 r. – „Neuronauka poznawcza a zachowania konsumentów”, seminarium interdyscyplinarne zorganizowane przez Katedrę Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, UEP, Poznań.
 • 30.03.2017 r. „Wykorzystanie metod neuronauki poznawczej  w badaniu wpływu komunikacji marketingowej na zachowania konsumentów”, otwarte seminarium z cyklu „Poznanie i komunikacja”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 11.03.2017 r. „Wykorzystanie nowoczesnych metod badań neuronauki poznawczej w eksploracji zachowań konsumenckich”, wykład połączony z ćwiczeniami warsztatowymi dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Rok 2016

 • 03.06.2016 r. – „Neuroscience techniques in studying advertisements effectiveness: an experimental investigation”,  12th NeuroPsychoEconomics Conference „Back to Bonn: The Role Of  Neurophysiology And Behavior In Judgment And Decision Making”, Center For Economics & Neuroscience of the University of Bonn, Bonn.
 • 06.05.2016 r. Opakowanie jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań eye trackingowych, Konferencja „Agile-Commerce. You space, My space, Our space”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.

Rok 2015

 • 26.11.2015 r.Modelowanie i symulacja wieloagentowa w badaniach zachowań zakupowych konsumentów, Zebranie naukowe Instytutu Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin.
 • 20.10.2015 r.Komunikacja międzyagentowa w kontekście modelowania i symulacji zachowania konsumentów, Seminarium „Poznanie i komunikacja” (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin, Abstrakt.
 • 19.09.2015 r.„The Study of Advertising Content with Application of EEG”, Computational Methods in Experimental Economics, Międzyzdroje.
 • 19.06.2015 r.Modelowanie wieloagentowe jako narzędzie do badania zachowania konsumentów, International Conference on Marketing Management – MM2015, SGGW, Warszawa.

Rok 2014

 • 27.09.2014 r.„Wpływ rewolucji poznawczej na nauki o zarządzaniu”, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego – „Poznanie, komunikacja i działanie”, Szczecin.
 • 22.09.2014 r. – Wykład pt. „Zobaczyć mózg klienta – zastosowanie technik neurobiologii w marketingu”, XIV Festiwal Nauki Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 • 22.09.2014 r. –Warsztaty pt. „Zobaczyć mózg klienta – zastosowanie technik neurobiologii w marketingu – warsztaty”, XIV Festiwal Nauki Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 • 30.05.2014 – 01.06.2014 r. „Mózg – umysł a zachowania konsumentów. Neurobiologiczne techniki stosowane w marketingu”, II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Neuromania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Rok 2013

 • 27-28.11.2013 – Międzynarodowe warsztaty pt.: „Zarządzanie wymaganiami w projektach IT – gromadzenie i formułowanie wymagań użytkownika – Case study” w ramach projektu „Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki” realizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 13.03.2013 r.Sprawozdanie ze stażu naukowego w Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”, Zebranie naukowe Instytutu Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin.
 • 28.02.2013. „It Systems Design and Law Applications”, Seminarium dla pracowników naukowych Uniwersytetu La Sapienza, Department of Law, Philosophy and Economic Studies, Università di Roma „La Sapienza”, Rzym.
 • 28.02.2013 r. – Wykład dla studentów pt. „It Systems Design and Law Applications” oraz prezentacja informacji promujących Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Università di Roma „La Sapienza”, Rzym.
 • 7.02.2013 r. – Wykład dla studentów kierunku: Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione pt. „It Systems Design and Law Applications. Prospettive e domande per il diritto”, Università di Roma „La Sapienza”, Rzym.

Rok 2011

 • 22.09.2011 r.„Badanie preferencji wyborczych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przy użyciu zbiorów przybliżonych”, VI edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje.

Rok 2010

 • 20-22.09.2010 r.„Klasyfikacje rozmyte w modelowaniu zjawisk ekonomicznych”, Konferencja BOS 2010, Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS),  Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.