Udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach naukowych

Szkolenia

 • 25.10.2022 r.„Szkolenie z podstaw obsługi systemu EZD”, Uniwersytet Szczeciński, szkolenie on-line.

 • 05.09.2022 r. – „Szkolenie z obsługi eyetrackera stacjonarnego i analizy danych eyetrackingowych przy pomocy oprogramowania Tobii Pro Lab”, INTERLAB POLSKA, Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

 • 05-12.05.2022 r. – „Wykorzystanie sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia eksperymentów w naukach społecznych”szkolenie metodologiczne, Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.


 • 17.06.2021 r.„Granty badawcze: naukowe gwiazdki Michelin”, prowadzenie: Michał Myck, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, szkolenie on-line.

 • 01.06.2021 r. – ukończenie szkolenia (15h) i uzyskanie Świadectwa Certified Publons Academy Peer Reviewer, Publons Academy (obecnie Web of Science Academy), szkolenie on-line.

 • 11.03.2021 r.„Szkolenie w zakresie publikowania w wysoko punktowanych czasopismach naukowych”, prowadzenie: Maciej Mitręga (UE w Katowicach), Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Szczeciński, szkolenie on-line.


 • 10.03.2021 r. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”, Uniwersytet Szczeciński, szkolenie e-learningowe.

 • 08.02.2021 r.„Self-presentation and public speaking in an online environment. Szkolenie on-line z autoprezentacji i wystąpień publicznych z podstawami językowymi w wersji anglojęzycznej pt.: „Jak przygotować wystąpienie publiczne w języku angielskim dostosowane do środowiska on-line”, prowadzenie: Magdalena Troczyńska, Uniwersytet Szczeciński.


 • 21.01.2021 r.„Zarządzanie danymi badawczymi w naukach społecznych”, szkolenie w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Danych Badawczych”, Uniwersytet Warszawski, szkolenie on-line.


 • 12.03.2020 r.„Web of Science – personalizacja”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 28.02.2020 r.„Istotne wskazówki dotyczące zapisywania i eksportowania rezultatów wyszukiwania Web of Science” (część serii Research.Smarter), Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 27.02.2020 r.„Twórz bibliografie i cytuj swoje odkrycia we właściwy (i łatwy) sposób” (część serii Research.Smarter), Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 25.02.2020 r.„Web of Science – tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha” (z cyklu Akademia Web of Science i InCites), Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 04.02.2020 r.„Ochrona danych osobowych na Uniwersytecie Szczecińskim”, Uniwersytet Szczeciński, szkolenie on-line.

 • 04.04.2019 r.„Inteligentne wskaźniki. Potrzeba normalizacji ilości cytowań”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 03.04.2019 r.Gdzie publikować: Zrozumieć Journal Impact Factor, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 14.03.2019 r.Publons – Jak docenić proces recenzji naukowych, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 13.03.2019 r.„Web of Science: EndNote – jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 05.10.2018 r.„Styl Myślenia Naukowca – jaki styl poznawczy determinuje sposób myślenia, decydowania, komunikowania się, czy rozwiązywania sytuacji problemowych”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

 • 01.06.2017 r. „Essential Science Indicators na platformie InCites”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 01.06.2017 r.„Web of Science – personalizacja”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 30.05.2017 r.„Web of Science – baza patentów Derwent Innovations Index”, Clarivate Analytics, szkolenie on-line.

 • 23.02.2016 r.„Badania naukowe: Recenzje prac naukowych – procedury, praktyka, kontrowersje”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa.

 • 18-19.09.2012 r. „Mobbing w środowisku pracy (z uwzględnieniem specyfiki szkoły wyższej)”, Uniwersyteckie Centrum Edukacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

 • 01-04.02.2011 r. – „ARIS Business Designer & Architect”, Software AG Poland, Poznań.

 • 15-30.06.2007 r.„Kurs pedagogiczny dla młodej kadry naukowej”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Warsztaty

 • 05-12.05.2022 r. – „Wykorzystanie sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia eksperymentów w naukach społecznych”, Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 12-13.04.2018 r. – III Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo. Przeprowadzenie warsztatów dot. eye-trackingu oraz realizacja eksperymentu pt.: „Labirynt” (autorki eksperymentu: studentki Natalia Butrym i Wiktoria Sękowska, nadzór merytoryczny oraz przeprowadzenie eksperymentu dr Agata Wawrzyniak i dr Barbara Wąsikowska, Uniwersytet Szczeciński).

 • 6-09.04.2016 r. – I Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2016”, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo.

 • 29.05.2014 r. „Warsztaty EEG oraz eye-trackingu”, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń.

 • 11-13.12.2013 r. – Warsztaty „How to acquire neurophysiological signals for Neuromarketing research”, „BrainSigns – a neuroscience company University of Rome „Sapienza”, Laboratorium Neuronauki Poznawczej (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin.

 • 27-28.11.2013 r. – Międzynarodowe Warsztaty „Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki”, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

 • 08.06.2010 r.„System controllingu w organizacji IT”, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Szczecin.

Seminaria

 • 17.11.2022 r.„Postępowania awansowe: habilitacja i tytuł profesora w świetle zapisów Ustawy 2.0”, prelegent: Szymon Cyfert (UEP), Uniwersytet Szczeciński, seminarium naukowe on-line.

 • 07.04.2022 r.„Metodologia badań jakościowych”, prelegenci: Dominika Maison (UW) i Wojciech Czakon (UJ), Uniwersytet Szczeciński, seminarium naukowe on-line.

 • 09.02.2022 r.„Financial webinar for core pojects’ and small projects’ applicants (Interreg Baltic Sea Region Programme 2021-2027)”, Interreg Baltic Sea Region oraz Investionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), webinarium.

 • 08.02.2022 r.„How to build a good quality project”, Interreg Baltic Sea Region oraz Investionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), webinarium.

 • 01.02.2022 r.„New funding to build climate-neutral societies”, Interreg Baltic Sea Region oraz Investionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), webinarium.

 • 30.11.2021 r.„Microcredentials i system ECTS – przygotowanie szkół wyższych do uznawania efektów uczenia się”, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, seminarium on-line.

 • 20.05.2021 r.„Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców”, Narodowe Centrum Nauki, webinarium.

 • 16.05.2018 r.„Seminarium naukowe nt. Wzrok w sporcie” (w programie prezentacja badań funkcji okulomotorycznych przy użyciu mobilnego systemu eye trackingowego), Uniwersytet Szczeciński, Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, Szczecin.

 • 26-27.09.2016 r.„Seminarium dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora habilitowanego”, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wrocław.