Udział w konferencjach

Rok 2022

 1. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Zachowania konsumentów w świetle neuronauki” , Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 8 grudnia 2022 r.
 2. I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja LSI pt: „Interdyscyplinarne ujęcie psychologii”, 16-18 września 2022 r.
 3. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Pandemia dezinformacji. Cóż to jest prawda?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki, Szczecin, 20 maja 2022 r.
 4. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Psychologia relacji rynkowych. Jak spostrzeganie rzeczywistości społecznej w kategoriach wymiany ekonomicznej zmienia nasze myślenie i odczuwanie”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 4 maja 2022 r.

Rok 2021

 1. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Jak podejmujemy decyzje zawierające aspekty moralne?”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Szczecin, 15 grudnia 2021 r.
 2. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Technologie Informacyjne w czasie i po pandemii COVID 19 – czy nastąpi powrót do normalności?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki, Szczecin, 14 maja 2021 r.
 3. Salon Naukowy UNIVERSALIA STETINENSIA pt. „Homo Politicus Sapiens. Biologiczne Aspekty Politycznej Gry?”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Katedra Studiów Międzynarodowych i Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 12 maja 2021 r.
 4. Krajowa Konferencja Naukowa Strefa Młodego Naukowca 2021 pt.: „Komunikacja marketingowa a osoby z niepełnosprawnościami – problemy i propozycje ich rozwiązania”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 28 stycznia 2021 r.

Rok 2020

 1. XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Sztuczna inteligencja w społeczeństwie i gospodarce. Jak wykorzystać eksabajty danych?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 4 grudnia 2020 r.
 2. 36th International Business Information Management Association (IBIMA) Conference, Granada, Spain, 4-5 listopada 2020 r.
 3. Krajowa Konferencja Naukowa Strefa Młodego Naukowca 2020 pt.: „Konsumenci niepełnosprawni – nowe wyzwania dla rynku i marketingu”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 10 czerwca 2020 r.

Rok 2019

 1. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach – czy komputery trafiły tylko „pod strzechy” ?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 17 maja 2019 r.

Rok 2018

 1. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego pt. „Nowe trendy w Kognitywistyce”, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 19-21 września 2018 r.
 2. XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, Poznań, 17-19 września 2018 r.
 3. Handel we współczesnej gospodarce IV, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Marketingu oraz Katedra Logistyki i Transportu, Poznań, 4-5 czerwca 2018 r.
 4. III Konferencja Strefa Młodego Naukowca pt. „Strategie budowania świadomości i edukacji konsumentów”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, Poznań, 30 maja 2018 r.
 5. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 18 maja 2018 r.
 6. VII Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu, „Mózg pod presją współczesności – technologie – pomoc czy zagrożenie?”, Instytut Psychologii Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 7 kwietnia 2018 r.

Rok 2017

 1. „Shopper Brain Conference”, Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA), Amsterdam, 5-6 października 2017 r.
 2. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek. Redefinicje, im. Profesor Zofii Kędzior”, Katedra Rynku i  Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 18-20 września 2017 r.
 3. VI Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Młody mózg we współczesnym świecie”Instytut Psychologii Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 8 kwietnia 2017 r.

Rok 2016

 1. II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Szczecin, 30 listopada – 1 grudnia 2016 r.
 2. „Innowacje na rynku produktów żywnościowych. Konsument – Trendy – Strategie”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 24 listopada 2016 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności”, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań, 18 listopada 2016 r.
 4. „Gospodarka przestrzenna – miasto Poznań. Wymiana myśli: nauka-praktyka”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Urząd Miejski w Poznaniu, Poznań, 17 października 2016 r.
 5. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne i Uniwersytet Białymstoku, Białystok, 22-24 września 2016 r.
 6. Szkoła Letnia Zarządzania 2016, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kudowa Zdrój, 8-10 czerwca 2016 r.
 7. 12th NeuroPsychoEconomics Conference „Back to Bonn: The Role of  Neurophysiology and Behavior in Judgment and Decision Making”, Center For Economics & Neuroscience of the University of Bonn, Bonn, 2-3 czerwca 2016 r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo Inteligentne”, Szkoła Główna Handlowa, Kazimierz Dolny, 11-13 maja 2016 r.
 9. „Agile-Commerce. You space, My space, Our space”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 6-7 maja 2016 r.
 10. V Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Mózg pod presją współczesności”, Instytut Psychologii (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 9 kwietnia 2016 r.
 11. IV Kongres o Zarządzaniu „Inspiracje i innowacyjność nauk o zarządzaniu”, TNOiK, Warszawa, 31 marca 2016 – 1 kwietnia 2016 r.

Rok 2015

 1. „Wyzwania Rynku z Perspektywy Firmy i Konsumenta”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 21-22 września 2015 r.
 2. „Computational Methods in Experimental Economics”, Międzyzdroje, 17-19 września 2015 r.
 3. „International Conference on Marketing Management – MM2015”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 18-19 czerwca 2015 r.
 4. „III Polska Konferencja Eyetrackingowa”, Neuro Device Group,  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy , SensoMotoric Instruments, Warszawa, 5-6 marca 2015 r.

Rok 2014

 1. IX edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poznań, 24 września 2014 r.
 2. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 25-27 września 2014 r.
 3. II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Neuromania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 30 maja 2014 – 1 czerwca 2014 r.
 4. III Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Mózg – Współczesność – Kontrowersje”, Instytut Psychologii (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 12 kwietnia 2014 r.

Rok 2013

 1. VIII edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin, 18-20 września 2013 r.
 2. „International Conference on Marketing Management – MM2013”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 5 czerwca 2015 r.
 3. I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Neuromania”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 25-26 maja 2013 r.
 4. II Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Mózg – Współczesność – Kontrowersje”, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Szczeciński, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Stowarzyszenie Cogito, Szczecin, 20 kwietnia 2013 r.

Rok 2012

 1. Konferencja Naukowa „Informatyka@Przyszłości”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, IFS Poland sp. z o.o., Warszawa, 15 listopada 2012 r.
 2. VII edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje, 20-22 września 2012 r.
 3. XV konferencja „Zachowania Konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością”, Katedra Marketingu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje, 14-15 maja 2012 r.

Rok 2011

 1. VI edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje, 22-24 września 2011 r.
 2. XIV konferencja Zachowania Konsumenckie. Stan, uwarunkowania, tendencje, Katedra Marketingu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo, 22-24 maja 2011 r.

Rok 2010

 1. V Konferencja z cyklu „Information Systems in Management – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 22 października 2010 r.
 2. Konferencja „Badania Operacyjne i Systemowe – BOS 2010, Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS),  Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 20-22 września 2010 r.
 3. V edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Międzyzdroje, 23-25 września 2010 r.

Rok 2007

 1. II edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Świnoujście, 13-15 września 2007 r.
 2. VIII Konferencja „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2007”, Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 28-29 czerwca 2007 r.