Prowadzone badania

1. Modelowanie zachowania konsumentów z zastoszkolenie w Toruniusowaniem symulacji wieloagentowej

2. Racjonalność zachowań konsumentów (agentów) w wieloagentowych modelach symulacyjnych

3. Percepcja i komunikacja z konsumentami

4. Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu zachowania konsumentów z zastosowaniem metod neuronauki poznawczej

5. Promotorstwo pomocnicze w zakończonym przewodzie doktorskim mgr Fatimah Furaiji. Praca doktorska pt. „Application of Multi-Agent Based Simulation in Consumer Behaviour Modeling” została obroniona w dniu 26 kwietnia 2018 r.