Nagrody i wyróżnienia

  • 14 października 2022 r.Nagroda zespołowa pierwszego stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 24 września 2020 r.Perła Instytutu Ekonomii i Finansów 2020 za wkład w ewaluację dyscypliny ekonomia i finanse za lata 2017-2021
  • 28 września 2018 r. – Brązowy Krzyż Zasługi (odznaczenie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
  • 18 czerwca 2018 r. List gratulacyjny otrzymany od Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia naukowo-techniczne i organizacyjne
  • List gratulacyjny AW124 lipca 2017 r.Medal Komisji Edukacji Narodowej  (medal nadany przez Ministra Edukacji Narodowej)
  • 7 sierpnia 2012 r.Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (odznaczenie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
  • 14 października 2008 r.List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego za wyróżnioną pracę doktorską
  • 6 grudnia 2007 r. – uchwała Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej pt. ,,Analiza rynku usług informatycznych w obsłudze jednostek samorządowych”