Komitety naukowe konferencji

 1. XVI Salon Naukowy Universalia Stetinensia „Zachowania konsumentów w świetle neuronauki”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 8 grudnia 2022 r.
 2. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt „Pandemia dezinformacji. Cóż to jest prawda?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki, Szczecin, 20 maja 2022 r.
 3. XV Salon Naukowy Universalia Stetinensia „Psychologia relacji rynkowych. Jak spostrzeganie rzeczywistości społecznej w kategoriach wymiany ekonomicznej zmienia nasze myślenie i odczuwanie”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 4 maja 2022 r.

Rok 2021

 1. XIV Salon Naukowy Universalia Stetinensia „Jak podejmujemy decyzje zawierające aspekty moralne?”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki,  Szczecin, 15 grudnia 2021 r.
 2. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Technologie Informacyjne w czasie i po pandemii COVID 19 – czy nastąpi powrót do normalności?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 14 maja 2021 r.
 3. XIII Salon Naukowy Universalia Stetinensia „Homo Politicus Sapiens. Biologiczne Aspekty Politycznej Gry?”, Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki, Katedra Studiów Międzynarodowych i Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 12 maja 2021 r.
 4. Krajowa Konferencja Naukowa Strefa Młodego Naukowca 2021 pt.: „Komunikacja marketingowa a osoby z niepełnosprawnościami – problemy i propozycje ich rozwiązania”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (w roli eksperta oceniającego referaty i wystąpienia), Poznań, 28 stycznia 2021 r.

Rok 2020

 1. XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Sztuczna inteligencja w społeczeństwie i gospodarce. Jak wykorzystać eksabajty danych?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 4 grudnia 2020 r.
 2. Krajowa Konferencja Naukowa Strefa Młodego Naukowca 2020 pt.: „Konsumenci niepełnosprawni – nowe wyzwania dla rynku i marketingu”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (w roli eksperta oceniającego referaty i wystąpienia), Poznań, 10 czerwca 2020 r.
 3. IX edycja konferencji „International Psychological Applications Conference and Trends” (InPACT 2020), Madera, Portugalia, 25–27 kwietnia 2020 r.

Rok 2019

 1. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach – czy komputery trafiły tylko „pod strzechy” ?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 17 maja 2019 r.
 2. VIII edycja konferencji „International Psychological Applications Conference and Trends” (InPACT 2019), Zagrzeb, Chorwacja, 4 – 6 maja 2019 r.

Rok 2018

 1. II edycja konferencji „Strefa Młodego Naukowca”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 30 maja 2018 r.
 2. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Szczecin, 18 maja 2018 r.
 3. VII edycja konferencji „International Psychological Applications Conference and Trends” (InPACT 2018), Porto, Portugalia, 5 – 7 maja 2018 r.
 4. III Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”, Uniwersytet Szczeciński oraz Koło Naukowe „Kognikacja”, Pobierowo, 12-14 kwietnia 2018 r.

Rok 2016

 1. II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu”, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Szczecin, 30 listopada – 1 grudnia 2016 r.