Działalność naukowa

Ogólny obszar moich zainteresowań naukowych wpisuje się w zagadnienia związane z prowadzeniem eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod symulacji komputerowej, sztucznej inteligencji oraz metod neuronauki poznawczej. Szczegółowym obszarem zainteresowań są badania w zakresie modelowania i symulacji systemów ekonomicznych i społeczno-ekonomicznych. Obecnie prowadzę badania w zakresie modelowania zachowania konsumentów z zastosowaniem symulacji wieloagentowej. W najbliższym czasie planuję zakończyć badania empiryczne niezbędne do budowy autorskiego modelu symulacyjnego. Równolegle przygotowuję część teoretyczną monografii habilitacyjnej. Dużo czasu poświęcam także na zwiększanie dorobku publikacyjnego i biorę aktywny udział w seminariach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jestem członkiem trzech grup badawczych:

Uczestniczę również w spotkaniach interdyscyplinarnego seminarium pt. „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych” (efektem trzyletniej współpracy naukowców reprezentujących różne uczelnie z Poznania i innych ośrodków akademickich jest książka: „Podejście ewolucyjne w naukach społecznych”).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zachowania konsumentów

Komunikacja marketingowa

Modelowanie i symulacja wieloagentowa

Metody neuronauki poznawczej i techniki biometryczne

Sztuczna inteligencja (przede wszystkim Teoria Zbiorów Przybliżonych)