Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2022/2023
SEMESTR LETNI
03.03.2023 – 30.06.2023 Zajęcia dydaktyczne
06.04.2023 – 12.04.2023 Przerwa świąteczna
01.07.2023 – 14.07.2023 Sesja egzaminacyjna
12.09.2023 – 25.09.2023 Sesja poprawkowa
Dni rektorskie:
02.05.2023, 18.05.2023, 09.06.2023
18.05.2023 Dzień Sportu
Zajęcia zamienne:
30.06.2023 (piątek) Zajęcia czwartkowe (tydz. nieparzysty)
Zaliczenie roku akademickiego (ostateczny termin złożenia indeksów) 25-09-2023 r.