1. Wykłady i ćwiczenia na studiach licencjackich i magisterskich (wybrane)

 • na kierunkach Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie i Inżynieria produkcji: Algorytmy i struktury danych, E-biznes, Ekonomika technologii informacyjnych, Informatyka ekonomiczna, Modelowanie i symulacja procesów biznesowych, Symulacja komputerowa systemów, Technologie informacyjne
 • na kierunku Informatyka w biznesie: Techniki twórczego rozwiązywania problemów gospodarczych
 • na kierunku Economics and IT Applications: Computer aided modeling and simulation, Databases in economic applications, E-marketing, Information technologies, Outsourcing IT
 • na kierunku International Economics: Digital marketing innovation
 • na kierunku Kognitywistyka Komunikacji: Modelowanie i symulacja procesów poznawczych i komunikacyjnych, Prowadzenie firmy IT, Własny projekt badawczy z neuronauki poznawczej, Laboratorium kognitywistyczne

2. Prace dyplomowe (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, r. ak. 2022/2023)

 • Rola uwagi w odbiorze komunikatów reklamowych przez osoby wywodzące się z różnych kultur
 • Koncepcje progowe (threshold concepts) w informatyce i ich wpływ na edukację informatyczną studentów kognitywistyki
 • Choreoterapia, czyli taniec jako sposób na rozładowanie napięcia psychoruchowego
 • Oddziaływanie długotrwałej ekspozycji na światy fikcyjne przedstawione w anime na wybrane procesy poznawcze
 • Muzykoterapia jako metoda zapobiegania depresji
 • Zastosowanie symulacji komputerowej do badania oddziaływania środowiska koleżeńskiego na uzależnienie się od alkoholu młodzieży akademickiej
 • Wspomagająca rola metod mnemotechnicznych w procesie nauki języka polskiego przez obcokrajowców

3. Promotorstwo pomocnicze prac doktorskich

Fatimah Mohammed Furaiji – „Application of Multi-Agent Based Simulation in Consumer Behaviour Modelling” (Zastosowanie symulacji wieloagentowej w modelowaniu zachowania konsumentów), data nadania stopnia: 26 kwietnia 2018 r.,  promotor: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, promotor pomocniczy: dr Agata Wawrzyniak, recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ­ ­­ dr hab. inż. Jan Studziński (Polska Akademia Nauk)

4. Opieka naukowa

Opiekun Koła Naukowego Technologii Informacyjnych